Information från kommunen 25/11

En länk till Degerfors.se och Nyheten "Information från kommunens enhet för vatten- och avlopp"