Information från Hembygdsföreningen

1 HembPNG

Ett stort TACK till alla ideella krafter som hjälpt oss under året som gått.

Med stor tacksamhet för den hjälp vi fått med bakning av tårtor och kakor, bullar och mackor, all gräsklippning, iordningställande av utemöbler inför våra event på Slottet och annat som behövs för att förgylla gemenskapen i Svartå inbjuder vi till årliga ”firmafesten” som i år tar sitt ursprung i ett samarbete mellan två ideella föreningar i Svartå, Folkets Husföreningen och Hembygdsföreningen. Vi har under året samlat alla ideella föreningar i Svartå för att komma fram till olika gemensamma evenemang och denna ”firmafest” är på det temat.

Du/Ni inbjuds härmed till att, gemensamt med Folkets Husföreningen, avsluta året och vänta in julen med ett julbord den 11 december klockan 15.00 på Folkets Hus i Svartå. Anmälan om acceptans av inbjudan vill vi att ni gör senast den 3 december till Kristina Svensson på telefon nummer 0706 819103 eller till mig, Leif Spånbo, 0704 400 185.

Lucia kommer att firas den 13 december på Slottet på traditionellt vis. Tid meddelas senare.

Syrelsen