Information från Hembydsföreningen

2020 års årsmöte hölls på hembygdsgården den 15 mars. Sedvanliga val hölls med förändringen att Sven Olof Bergius blir ordinarie ledamot i styrelsen liksom att Stig Hallstensson och Birgitta Hansson omvaldes. Ingemar Birath blir suppleant. Förövrigt blev Leif Spånbo vald som ordförande för kommande år och Anita Birath, Bo Gälman och Anders Adamsson kvarstår  ytterligare ett år.
 
Ekonomin i föreningen är god och de evenemang som vi anordnade gjorde att vi kunde göra ett plusresultat även 2019. Hjälpen vi får av våra medlemmar som städar och bakar är av stort värde för oss. Levande musik drar folk från när och fjärran på våra söndagsträffar med kaffe i bersån.
 
Vi har för avsikt att måla och ställa i ordning på vår hembygdsgård under 2020. Stig Hallstensson är utsedd av styrelsen för att hålla i uppsnyggningen. Kan du och vill du hjälpa till så ta gärna kontakt med Stig eller någon annan i styrelsen.
 
Angående Valborg och första maj i pandemi tider  kommer ett beslut att tas i det närmaste.
 
Styrelsen