Inforader från utvecklingsgruppens styrelse


Stefan Fejes och Göran Atterstig har träffat kommunens nya miljöstrateg Malin Björn.
Vi guidade henne på olika platser i Svartå, med tyngdpunkt på gamla parken. Vår ambition är att visa hur viktig parken är ur kulturhistoriskt-, rekreations-  och ur naturperspektiv och att vi vill att kommunen tar ett ansvar för bevarande och skötsel. Nu gör ideella krafter ett jättejobb och måste få avlastning.
 
Företaget som planerar att placera en obemannad livsmedelsmodul på ”plattan” vid macken meddelar att frågan lever i allra högsta grad och att de väntar på bygglovsbesked från kommunen.
 
Styrelsen har delat ut information till ortens hushåll med information om hur rutinerna är ,att i Coronatider, få varor levererade ”till dörren”
Antingen via ICA eller FRG (Frivilliga resursgruppen)
 
Vi planerar att återuppta styrelsemöten och ha dessa  utomhus för att lättare leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Affärslokalen (FD. pizzerian) är åter till salu.
Vi har förmedlat kontaktuppgifter till en intressent om vem som är nuvarande ägare.
 
Vi har varit i kontakt med ägarrepresentant till Svartå Herrgård som meddelar att Herrgården är till salu.
 
Som vi meddelat tidigare så finns det ett skötselavtal mellan Q-Star och ett trädgårdsföretag om skötsel av nyplanteringen vid macken.
Oklart om villkor och omfattning.
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes