Infobladet september

Under söndagen ska alla ha fått ett ex i brevlådan om inte kan du hämta ditt ex i affären.  För att det ska vara meningsfullt att fortsätta med infobladet så efterlyser vi

fler som lämnar in texter och material till bladet.