Infobladet nr 30

Svartå.brevlåda nr 30 finns nu som pdf på denna sida och är utdelad i de flesta brevlådorna, ni som inte har fått kan hämta ett blad i affären under morgondagen.
Ny medverkande i bladet är Sur-Annas Hembageri.