Info uppdatering

Lite information från gårdagens möte i Utvecklingsgruppen som

är av intresse.

 

1.  Utvecklingsgruppen har fått förfrågan att ta över driften av affären.

    Styreslen tackar nej till förfrågan då resurserna är små och allt

    för ekonomiskt osäkert att driva affären i egen regi.

 

2   Frågan angående trafiken (hastigheten & guppen)

    - Vi tittar på enkla lösningar för att få underlag till att göra något nästa år.

      /Trafikverket

 

3.   Status på landstingets vårdbuss

      

"Angående vårdbuss för distriktssköterska är frågan i allra högsta grad aktuell och vi har tjänstemän som arbetar med att ta fram ett förslag.

Vi har ännu inte sett något färdigt resultat.

Att det är på gång finns även formulerat i Verksamhetsplan och budget för 2012"

 

 

4.  Om du vill ha med något i kalendern på hemsidan mellan 21 sep - 15 okt så får du snarast skicka infon så jag kan lägga upp den innan "uppehållet"