Info om P-cirkeln

Programmeringscirkeln inställd torsdag 5/3 p.g.a. operation, mer info kommer.