Info om "Kioskhuset"

En uppdatering om statusen för "Kioskhuset" på Bergslagsvägen:

Besked om försäljning - ej genomfört.
Besked om att underhåll ska ske-  ej utfört.
Sedan drygt ett år har inte kommunen lyckats att  komma i kontakt med ägaren eller dennes representant.
Nya försök kommer att företas under vintern.

Ett åtgärdsföreläggande enligt plan- och bygglagen med delgivningshjälp kan bli aktuell under 2014.

På återhörande.

Vänligen
Mårten Persson
Miljö- och samhällsbyggnadschef