Info om fastigheten Sjötullen

Svartå utvecklingsgrupps styrelse har under hösten och vintern varit i kontakt och fört diskussioner med Peter Svensson  och han vill meddela följande angående Sjötullen:
 
Nya ägare på Sjötullen är Annika och Peter Svensson (Höglunda).
Renoveringen av lägenheterna i hyresfastigheten har redan påbörjats, fasaden kommer även den att renoveras men inte direkt nu.
Gällande syfabriken och villan så hyr förra ägarna detta av oss fram till juni 2020, när de har flyttat kommer vi även att renovera upp syfabriken.
 
Med vänliga hälsningar
Annika och Peter Svensson