Info från Tobias Nordin

Hej. Tobias Nordin från kommunen här… Tänkte informera med några rader från kommunen vad som händer från vårat håll.
Nu har vi äntligen kommit igång med röjningsarbeten i Svartå.
Vi kommer under vårvintern röja runt vattendraget från ”Sirkkas hus” och vidare runt mot Klensmedsvägen och stora vägen från Åtorp. Hoppas det blir till belåtenhet för Svartåborna, men framför allt för de som stannar till eller passerar Svartå att få bättre utsikt över vattnet.
Vi kommer i närtid också att montera en ny lekställning för de mindre barnen vid förskolan, ett arbete som kräver grävning men vi tänkte passa på nu när vädret är så gynnsamt att få den på plats. Vi ska också försöka röja och städa upp det område vi kallar 440 på vår karta, alltså det smala område uppe vid Stationsområdet som gallrades förra året. Det finns en del återstående arbete där för att området ska se bättre ut.
Ja, det var väl i grova drag vad som händer framöver.
Väl mött i Svartå hälsar Tobias