Info från Parken

Efter lite fixande så är nu vattnet i Parken tillbaka på normal sommarnivå.
/Parkens Vänner