Info från FolketsHus

Fritidsgården gör uppehåll över sommaren och startar igen när skolan börjar.
Café på folkets hus har öppet sista gången på måndag 19 juni och öppnar igen i augusti.