Info från Christer G


Hösten är här och bryggorna är upptagna men hopptornet skall ligga kvar i vattnet, en viss koll har vi men är tacksam om någon utomstående upptäcker att den är på drift då ringer de på tele: 073-9204087 eller 073-9204010. Blomlådorna har tagits in men urnorna är kvar ute, de rensas vecka 41 men står kvar ute med jord under vintern. stubbfräsning vid marinan utförs nu i höst.
Hälsningar
Christer Gustavsson
Serviceförvaltningen