Info från admin

Du vet väl att du kan läsa Utvecklingsgruppen mötesprotokoll och hänga med vad som är på gång. Under fliken Föreningar&org/Svartå Utvecklingsgrupp hittar du alltid det senaste protokollet.