Inför lördag

Nu är banan klippt inför Svatåloppet på lördag varmt välkomna att vara med och springa.
/Svartå IF