Inbjudan till stormöte

Inbjudan angående den lokala utvecklingsplanen för Svartå.

Läs mer

Samt den nya LUPen för Svartå som ska gås igenom i stora drag på mötet