Hyttrapport

En rapport från 1974 om Hyttor i Örebro län där Svartå Hytta ingår.
Rapporten hittar du här.