Hundrastgård i Svartå?

Som säkert många har sett så har kommunen varit positiv till medborgarföslaget om en hundrastgård i Svartå och planerar att bygga en.

Då många Svartåbor har hört av sig till Utvecklingsgruppen och är oroliga att ingen eller för få kommer att använda rastgården i förhållandet till kostnaden på ca 60-90k så har Utvecklingsgruppen fått i uppdrag att undersöka intresset & behovet för rastgården bland Svartås hundägare.

Är du hundägare så e-posta dina synpunkter om rastgården till svartaug@live.se
(Du kanske också får en fråga direkt eller per tfn från någon i styreslen)

Även en webundersökning på hemsidan och en enkätfråga i kommande infoblad
kommer att bidra till undersökningen så att rätt beslut i frågan fattas.

/Utvecklingsgruppen