Holknytt i Parken

Nu är tio holkar för de lite mindre fåglarna uppsatta runt om i GamlaParken, tack till Sveaskog för sponsringen.
/Parkens Vänner