Hjulkvarnen i Gamlaparken

Strax nedanför gångbron i parken har säkert fler än jag observerat stenmuren och undrat, att lämningen går att spåra till en hjulkvarn från år 1674 är spännande och väcker samtidigt nya frågor.

Från Fornsök
L2021:2905 Kvarn  

Typ: hjulkvarn
Beskrivning av lämning
Kvarnlämning, utmed bäckens S sida är en kallmurning, ca 7 m l. På motsatta sida finns otydliga rester efter grunden

Antikvarisk bedömning
Motivering till antikvarisk bedömning Kartbelägg från år 1811.

Antikvarisk kommentar
En kvarn har funnits här sedan åtminstone år 1674.

Publicerad av länsstyrelsen: 2021-06-17