Hjärtas håla

En historia från förr som finns under sidan Historia/Minnen från Svartå.
http://files.builder.misssite.com/54/1d/541dd735-0ef1-442d-865e-98230e86dfdc.pdf
Nu saknas minnesmärket sedan länge kanske är det dags för ett nytt kors på platsen?