Historien om Svartå Bruk

Visste du att man kunde köpa aktier i Svartå Bruk på börsen.

Hela historien om och spelet bakom Svartå Bruk hittar du under

Om Svartå/Historia/Svartå Bruk 1309- 1966