Historia från fornsök - Björkhyttan

Nu har den nedre Hyttan blivit utsatt på kartan.

Publicerad av länsstyrelsen: 2021-05-19
L2021:2468 Hyttlämning
Beskrivning av lämning
Hytta, rest av. Mellan de två byggnaderna intill åns strand (den N är en f.d. kvarn) är sidan kallmurad. Den tycks vara kallmurad vid 3 olika tillfällen.

Slaggförekomst, hyttslagg finns spritt inom en stor yta kring platsen för hyttan. .

Hyttan anlades år 1659. Det dröjde till efter år 1665 innan masugnen kom igång. År 1847 beslutades att driften skulle koncentreras till Svartå Övre bruk. Svartå hytta vid Nedre bruket (f.d. Björkhyttan) blåses ned år 1861.

Motivering till antikvarisk bedömning
Kartbelägg från år 1688.
Antikvarisk kommentar
Punkten är utsatt ungefär mitt på hyttan enligt kartan från år 1763.
Jöns Eriksson Grubb fick privilegium år 1659 på en masugn i Medskogs ström (den V åfåran mellan Storbjörken och Lillbjörken).
Uppförandet a hyttan påbörjades men han kom inte överens med ägaren av Medskog och flyttade därför materialet till en plats snett emot hammaren (L1981:7393).