Historia från förr - spännande fynd.

En bild på ett intressant fynd från Svartå, yxan hittades i Theodors vik i början på 1900-talet av en man vid namn Bellström som arbetade vid järnvägsstationen.
Yxan är av typen Enkel skafthålsyxa och dateras vanligen till perioden 2400-1500 f.Kr. materialet är ofta av diabas.
Då skafthålet är relativt litet tror man att yxor av denna typ i många fall hade en mer ceremoniell funktion än en praktisk.