Historia

Under Historia/Minnen från Svartå finns nu en ny pdf för historieintresserade, den har namnet "Förteckning över Bruket, torpen och tjänstefolk år 1900."