Hidinge - Svartå

90r2PNG
En matchrapport från div5 1979.
Fler rapporter kommer inför 16 sept och många fler kan du hitta i klubbstugan på jubileumsdagen.

MR klipp 1 79PNG