Hembygdsföreningen informerar om 1 maj

Den 1 maj så kommer Åkerihistoriska föreningen åter ha en veteranbilsutställning vid hyttområdet efter 2 års nedstängning på grund av Covid 19.
Som vanligt kommer vi i hembygdsföreningen erbjuda det sortiment av kaffe, mackor och fikabröd som vi brukar, även andra föreningar i Svartå kommer att vara delaktiga i servicen till den publik och de utställare som kommer. På 10 års jubileet kom det över 3000 besökare.
 
Utställningen börjar klockan 09.00 och slutar runt kl 15.30. Alla är välkomna till en festdag i Svartå.
 
Då hembygdsföreningen förväntar att det kommer ett stort antal människor till Slottet för att fika så vill jag fråga och be om att få hjälp utav Svartåbor. Ni som tycker att ni vill hjälpa oss i föreningen med diverse göromål under dagen som alla är förknippade med serveringen av fika till våra besökare hör av er till mig på telefon
nummer 0704 400 185. Ser fram emot att ni ringer. Tack.
 
Hembygdsföreningen
Leif Spånbo