Hela spåret grusas

Det beställda gruset till spåret har kommit och snart är det ett fint grusspår runt hela fotbollsplanen.