Hej och välkommen till Svartå Folkets hus Onsdagen 17 april kl. 18.30

Logga HammarenJPG
Hej och välkommen till Svartå Folkets hus Onsdagen 17 april kl. 18.30 då vi kommer att redovisa och diskutera en tidigare enkätundersökning utförd på orten för dig/er och för berörda personer på Degerfors kommun och andra aktuella personer. Vilka har vi tidigare informerat om via brevlådorna. Från enkäten kommer vi att ta upp följande frågor. Utan prioritetsordning:

Trafik: .Det upplevs att hastigheten är hög genom Svartå. Efterlyses en hastighetssänkning till 30 km/h i hela Svartå.

Belysning: Det upplevs att det tar tid innan gatubelysning lagas i Svartå. Tvättstugevägen saknar belysning.

Trevnad/Underhåll:
Allmänt är det många som vill att kommunen tar ett större ansvar för röjning och grönytor. Detta gäller även underhåll på vintern.

Skolan
: I de enkätsvar som nämner skolan är alla rörande överens om att det är en bra skola men det finns dock en oro att den inte skall få finnas kvar.

Centrumbilden: Centrumbilden hade många klagomål på. Vad händer med nedbrunna kiosken?
Ny fastighetsägare av handlarhuset kommer redovisa sina planer

Polisnärvaro: Ökad polisnärvaro önskas i samhället. Det har varit anlagda bränder och inbrott som skapar oro.

Bussförbindelser: Ungdomar och våra äldre blir drabbade av de få bussturer som erbjuds och man ställer si frågan om detta kan förbättras

Välkomna
Styrelsen
Svartå Utvecklingsgrupp