Han som skuggar sig med svansen


Foto Fredrik Jansson

Det vetenskapliga namnet på vår ekorre betyder Han som skuggar sig med svansen , favoritfödan består av hasselnöter och frön från gran och tallkottar. Den äter även knopparna på barrträdens årsskott, under senhösten fram till vårvintern kan man i granskogar finna flera hundratals granskott ligga på marken under träden. Dessa har blivit avbitna av ekorren som ätit upp de gröna knoppanlagen.
Ekorren har ett energikrav på 80 kcal per dag, vilket motsvarar frön från 25-30 grankottar. Det tar ca 7 minuter för en ekorre att skala en grankotte.
Att ekorren frekvent äter fågelungar är en elak myt som sentida forskning har avfärdat.

Källa Naturhistoriska riksmuseet