Hammaren vid Smedstorpsvägen


Ungefärlig plats

L2021:2903 Hammare/smedja
Material: järn, Typ: hammare
Beskrivning av lämning
Hammargrund, rest av. Intill ån är en kallmurning, ca 0,5 m h till vattennivån, av huggna stenar, 0,3-0,6 m st.
Här låg en hammare - stångjärnssmedja från åtminstone år 1811 till 1870-talet.

Antikvarisk bedömning
Fornlämning
Motivering till antikvarisk bedömning
Kartbelägg från år 1811.
Datum för senaste fältbesök 2021-04-20