Hammaren i Svartå

Näst sista skylten för slingan är historien om hammaren.