Höststädning torsdag 13 okt

Kom med ert sorterade grovavfall som ska återvinnas och ert farligt avfall från hushållet så kan vi ta hand om det på ett miljöriktigt sätt. Låt det inte hamna i hushållssoporna!
Vi kommer att ta emot vid  Svartå Folkets hus den 13 oktober kl 8-20 och Vid frågor, ring Tomas Nilsson telefon 073-920 43 05.