Höstmöte Kommun/Utvecklingsgrupperna

Lite allmänna minnesanteckningar  från höstmötet med Kommunen som berör Svartå.

Nästa år blir det fler krukor med blommor som utsmyckning.

För att centrumfrågan juridisk ska komma vidare så jobbas det med ett arrende av tomten mellan kommunen & ”affären”.

Kanalbanken i gamlaparken behöver fixas till, en temporär bro byggs
av Utvecklingsgruppen så en liten maskin kan komma fram.

Trafikverket är medveten om bristerna på farthindren utanför skolan och vid hyttbacken, insamlade synpunkter är framförda till Jan Berglöv som är angelägen om en lösning.

Kommunen fixar groparna vid återvinningsstationen.

50 skylten kommer att tas bort och 30km kommer att gälla i hela bostadsområdet
(Viltstråket).

För att önskemålet om temporära trafikhinder på vissa gator typ blomlådor ska
bli verklighet så behövs det ett medborgarförslag för varje område/gata.

Luthman tar fram en rivningskostnad för Hyttpipan så kommunen vet vilka
pengar det rör sig om och kan ställa alternativen mot varandra.

Ett nytt topplager av finare sand läggs på beachvolleybollplanen

Lekparkerna rustas och möjligen minskas antalet i framtiden för att hålla högre kvalitet på färre istället.

/Utvecklingsgruppen