Höstens arbetsdag

En trevlig förmiddag där vi fick mycket gjort i Svartå, gräs och sly röjdes på strategiska platser.
Ett vindskydd till soptunnan blev till, bristerna på bryggan för att sjösätta båten rättades till, infartsskyltarna rengjordes och anslagstavlorna rensades från gamla anslag.
Stort tack till de 19 som hjälpte till, totalt blev det ca 50tim ideellt arbete som investerades i vår hembygd.
  
/ Utvecklingsgruppen