Hål i väggen

 Arbetet fortskrider i affären, snart är en dörr på plats.

Nya och större fönster står på tur att sättas in.