Hänger på en tråd

Ett träd gav vika under stormen men hejdades på vägen ned av elledningen.