Händelsenotis närområde

En länk till Polisens notiser..   angående händelse som rör närområdet..