”Hälsovård på väg” firar 1år i Svartå !

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson besökte Svartå för att fira Vårdbussens 1års jubileum. Tårta och kaffe serverades besökarna i vävstugan där information gavs och frågor besvarades angående den mobila enheten från Region Örebro län.