Hälsovård på väg

Vårens tider för hälsovårdsbussen är nu klara och är som följer för
Svartå, Smedstugan

16 februari
16 mars
13 april
11 maj
8 juni
Länk till bussens sida Region Örebro