Häger


Foto Fredrik Jansson

Kah-ährk så beskrivs lätet från en gråhäger, hägern står ofta stilla och lurar på sitt byte på menyn står fisk, grodor, vatteninsekter, maskar och ibland även sorkar och möss.