Gruvbyn Kärrgruvan del 6 - sista delen.

Södra Kärrgruvan var troligen det första torpet som byggdes efter att malmbrytningen påbörjats i Kärrgruvan i mitten på 1600-talet.

Anders Persson, f. 1833 och uppväxt i Södra Kärrgruvan, flyttade efter giftermål till Kvarnåsen och vidare till Sörmland. Han återvände till barndomshemmet tillsammans med hustrun och barnen i mitten på 1860-talet. Anders genomförde så småningom en större om- och tillbyggnad av Södra Kärrgruvan. En övervåning tillkom och stugan byggdes ut åt väster. Anders, som antagit efternamnet Lundström, var känd för att vara en skicklig skräddare, ett yrke som utövades av flera generationer i Lundströmssläkten i Kärrgruvan.
Södra Kärrgruvan är nu det enda kvarvarande torpen i gruvbyn Kärrgruvan.

Det var sista texten om gruvbyn för denna gången.

Ivar Lundströms berättelser och Torpgruppen i Hasselfors byalag.