Gruvbyn Kärrgruvan del 4

I Gruvstugan bodde gruvfogdarna. Den siste gruvfogden vid Kärrgruvan var Janne Tell.
När malmbrytningen upphörde på 1840-talet bodde han kvar ytterligare några år. Därefter kom torparfamiljen Jan Olsson och Cajsa Persdotter från Nysund med tre söner, Carl, Anders och Adolf.
Efter makens bodde änkan och sönerna kvar i stugan och för att försörja sig och barnen drev Cajsa en liten handel med dåtidens viktigaste varor, mjöl, gryn, socker, salt, och tobak o dyl.
Sista boende i torpet ”Carl Jansas” var sonen Carl med familj, bilden tagen 1916.
(Fr v Carl Jansson och hustrun Adolfina. Sittande fr v sonenPetrus, barnbarnet Erik och dotern Beata. Kvinnan t h heter Amalia)
Carl Jansson dog 1941, 88 år gammal.
Ivar Lundströms berättelser och Torpgruppen i Hasselfors byalag.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karl Janse i Kärrgruvan berättade hur det var nödåret 1868. Han
var född 1860 och har nu varit död några år. Hans mor hade en liten handel vid Kärrgruvan.
Hon hade inte haft något mjöl att sälja på flera veckor. Men så fick hon höra, att det fanns mjöl att få vid Oxhult i Ramundeboda.
Hon lånte en oxe vid Rastorp och åkte dit, men när hon kom till Oxhult, var mjölet där redan slut.

Mjölnaren i Oxhult påstod, att det fanns mjöl i Hasselfors. Moran åkte då tillbaka till Rastorp, där hon fick låna en annan oxe och körde direkt till Hasselfors. Och i Hasselfors fick hon på nåder köpa en skäppa mjöl. När hon kom hem var det midnatt, och 18 grannar satt och väntade på att få köpa mjöl. Hur hon mätte och
delade, så fick de alla lite var, men själv fick hon ingenting.
Hon var så slut, så hon glömde att ta undan något till sig själv.
Den natten var både mor och jag ledsna, sa Karl Janse.

(Arrend. Algot Karlsson, Östervik, SK,f. 1890. Uppt. 1948.
Folkminnen Edsbergshärad