Gruvbyn Kärrgruvan del 3

20221116_123638 minijpg

NV om Mosstorpsstugan låg det så kallade ”långhuset” som inrymde två lägenheter, Varje lägenhet bestod av kök och en liten kammare. Många familjer bodde här under längre och kortare tider. Sista boende var Carolina Lytell, 1906 och Carl Fredrik Eriksson 1911. Huset stod sedan öde tills det revs 1919.

20221116_123830 minijpg

Längst norrut i Gruvbyn låg den här stugan som även den har haft många hyresgäster under årens lopp. Stugan byggdes om i samband med Edvin Karlsson från Guldsmedstorp och Linda Stenström från Svartsjömark gifte sig 1919 och flyttade in. De bodde kvar i sexton år och flyttade sedan till Ådala. 1935 flyttade Erik Johansson med hustru Margit, född Lundström, in och stannade i sex år innan de flyttade vidare till Ölsboda.
Sista boende var ungkarlen Elis Ström från Ljungstorp som bodde kvar till 1970.

Ivar Lundströms berättelser och Torpgruppen i Hasselfors byalag.