Grusat & lös brygga.

Vägen vid bänkarna & bryggorna har nu fått nytt grus. Angående båtbryggan så är det noterat att den är på "rymmen".