Grovsopor på tisdag

Från Degerfors.se

Dags för höststädning
Snart kommer vi och tar emot grovsopor och farligt avfall i Svartå.

Kom med ert sorterade grovavfall som ska återvinnas och ert farliga avfall från hushållet så kan vi ta hand om det på ett miljöriktigt sätt.
Låt det inte hamna i hushållsoporna!

Vi kommer att ta emot vid Svartå Folkets hus den 13 oktober kl 8-20
Vid frågor, ring Tomas Nilsson telefon 073-920 43 05.