Grovsopor 14-15 april

Kom med ert sorterade material som skall återanvändas och ert farliga avfall så kan vi ta hand om det på ett miljöriktigt sätt. Låt det inte hamna i hushållssoporna.

Vi kommer att ta emot grovsopor och farligt avfall i Svartå vid Folkets Hus 
14 och 15 april kl. 8.00-20.00.

Vid frågor ring 0586-484 41 alt. 073-920 43 05