Grovavfallshämtning i Svartå 5 april

Kommunens containrar ställs upp utanför Folkets Hus kl 8-20 den 5april för vårens insamling.