Grisbesök

Kanalbanken har haft besök av vildsvin.
Enligt Svenska Jägareförbundet "Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten är tyngre och kan väga uppemot 200 kg"